fbpx
395.00৳ 
Cash back 16 Taka!
795.00৳ 
Cash back 32 Taka!
1,435.00৳ 
Cash back 57 Taka!
1,125.00৳  / 1Kg
Cash back 45 Taka!
615.00৳  / Kg
Cash back 25 Taka!
255.00৳ 
Cash back 10 Taka!
1,000.00৳ 
Cash back 40 Taka!
2,850.00৳ 
Cash back 114 Taka!
265.00৳ 
Cash back 11 Taka!
-12%
790.00৳  695.00৳  / 500gm
Cash back 28 Taka!
-4%
565.00৳  545.00৳  / 500gm
Cash back 22 Taka!
-8%
450.00৳  415.00৳  / 250gm
Cash back 17 Taka!
825.00৳  / 420gm
Cash back 33 Taka!
-2%
1,815.00৳  1,775.00৳  / Kg
Cash back 71 Taka!
515.00৳  / 270gm
Cash back 21 Taka!
-4%
1,125.00৳  1,085.00৳  / 500gm
Cash back 43 Taka!
-2%
965.00৳  945.00৳  / 500gm
Cash back 38 Taka!
-1%
825.00৳  815.00৳  / 500gm
Cash back 33 Taka!
380.00৳  / 250gm
Cash back 15 Taka!
-38%
685.00৳  425.00৳  / 474ml
Cash back 17 Taka!
-21%
960.00৳  755.00৳  / 946ml
Cash back 30 Taka!
650.00৳  / 4x100gm
Cash back 26 Taka!
-24%
310.00৳  235.00৳  / 120gm
Cash back 9 Taka!
-18%
565.00৳  465.00৳  / 240gm
Cash back 19 Taka!
280.00৳  / Kg
Cash back 11 Taka!
-10%
1,045.00৳  945.00৳  / Liter
Cash back 38 Taka!
-8%
380.00৳  350.00৳  / 500 gm
Cash back 14 Taka!
265.00৳ 
Cash back 11 Taka!
235.00৳ 
Cash back 9 Taka!
185.00৳  / 250 gm
Cash back 7 Taka!
325.00৳ 
Cash back 13 Taka!
145.00৳  / kg
Cash back 6 Taka!
-7%
975.00৳  905.00৳  / 3Kg
Cash back 36 Taka!
280.00৳  / 1 gm
Cash back 11 Taka!
95.00৳  / ps
Cash back 4 Taka!
-5%
4,435.00৳  4,225.00৳  / 5Liter
Cash back 169 Taka!
695.00৳  / 500ml
Cash back 28 Taka!
-8%
625.00৳  575.00৳ 
Cash back 23 Taka!
1,285.00৳  / 1L
Cash back 51 Taka!
1,785.00৳  / 1000ml
Cash back 71 Taka!
985.00৳  / 500ml
Cash back 39 Taka!
665.00৳  / 310ml
Cash back 27 Taka!
315.00৳  / 173ml
Cash back 13 Taka!
335.00৳  / 173ml
Cash back 13 Taka!
385.00৳  / 946ml
Cash back 15 Taka!
145.00৳  / 236ml
Cash back 6 Taka!
695.00৳  / 500gm
Cash back 28 Taka!
385.00৳  / 200gm
Cash back 15 Taka!
655.00৳  / 500gm
Cash back 26 Taka!
315.00৳  / 200gm
Cash back 13 Taka!
735.00৳  / 500gm
Cash back 29 Taka!
735.00৳  / 500gm
Cash back 29 Taka!
795.00৳  / 500gm
Cash back 32 Taka!
735.00৳  / 500gm
Cash back 29 Taka!
195.00৳  / 1Bottle
Cash back 8 Taka!
My Rewards